Estem treballant per actualitzar la nostra Política de Privacitat

per tal de adaptar-la als canvis del nou

Reglament General de Protecció de Dades (RGDP)